Lær av Rambølls eksperter - her har vi samlet våre e-bøker

Rambølls konsulenter arbeider daglig med gjennomføring av undersøkelser. I våre e-bøker får du ta del av våre beste tips for å gjennomføre profesjonelle undersøkelser.

La deg inspirere 

E-bok om kundetilfredshetsundersøkelser

Kundetilfredshet har ikke bare direkte påvirkning på virksomhetens bunnlinje, omdømme og salg. Det er også avgjørende for at du skal kunne skape en langsiktig relasjon til dine kunder og styrke din virksomhets image, ved å bli klokere på kundenes opplevelse av deres sterke sider, samt potensielle områder med rom for forbedring.

Med kundetilfredshetsundersøkelser (KTU) får du verdifull innsikt som gjør deg i stand til å treffe strategiske og operasjonelle beslutninger på et faktabasert grunnlag. Derfor har vi lansert en e-bok som sikrer et godt utgangspunkt for din første– eller kommende KTU.

Les mer her.

Bruk SurveyXact til elektroniske valg

Mange av våre kunder har erfart at SurveyXact er et meget velegnet system for å gjennomføre elektroniske valg, på en sikker og effektiv måte.

Det kan for eksempel være:

  • Valg av ansattrepresentanter til selskapets styre
  • Valg i forbindelse med en generalforsamling
  • Beboervalg i en boligforening

Vi har derfor skrevet en e-bok hvor vi beskriver de forskjellige trinnene i en elektronisk valgprosess med SurveyXact.

Les mer her.

Automatiser dine SurveyXact-undersøkelser

Mange selskaper gjennomfører SurveyXact-undersøkelser med løpende datainnsamling. For disse vil det ofte være gunstig å automatisere datainnsamling ved hjelp av SurveyXacts API-løsning.

Av denne grunn har vi oppsummert emnet i en e-bok. Her gir vi tre konkrete eksempler på hvordan samspillet mellom SurveyXact og selskapets andre IT-systemer kan automatiseres og optimaliseres.

De tre eksemplene er:

  • Løpende kundetilfredshetsundersøkelser
  • Kursevalueringer
  • Periodiske temperaturmålinger

Les mer her.

On-side-undersøkelser

I denne nye e-boken kan du blant annet glede deg til å bli klokere på hvilke problemstillinger som oppstår i forbindelse med utarbeidelsen av en tilfredshetsundersøkelse og hvordan disse kan løses. E-boken tar for seg en kantineundersøkelse i en kommune, men problemstillingene og løsningene vil også gjøre seg gjeldende i andre sammenhenger.

Undersøkelsen omfatter følgende:

  • Målgruppen er barn på ungdomsskolen og på de øverste trinnene på barneskolen
  • Undersøkelsen skal tilbys til flere av skolene i kommunen
  • Kontaktpersonene på skolene skal motta resultatet digitalt via lenke

Les mer her.