Analyse og rapportering med SurveyXact

På «Analyse og rapportering» arbeider vi utelukkende i analysemodulen i SurveyXact, og går dypere inn i de mange mulighetene for dataanalyse og rapportering som ligger i systemet. Vi og jobber med en variasjon av praktiske analyseøvelser for maksimalt utbytte. SurveyXact har lansert en helt ny fane, «Presentation», som består av vår nye rapportbygger og dashbordmodul. Vi har derfor laget et helt nytt kursprogram som utelukkende tar for seg de nye modulene.

På kurset gjennomgår vi blant annet følgende:

  • Opprettelse av skjematiske oversikter over besvarelser (observasjonstabeller)
  • Fremstilling av resultater i ulike figurer/diagrammer
  • Deling av rapporter via offentlige lenker
  • Sammenligning av resultater ved hjelp av krysstabulering og filter
  • Opprettelse av samleanalyse og bruk av benchmark
  • Automatisk generering av oversiktsrapporter og «splitting» av rapporter på ulike variabler
  • Opprettelse av dashbord