Fordypning i oppsett og distribusjon

«Fordypning i oppsett og distribusjon» tar opplæringen et steg videre og vi belyser de mer avanserte mulighetene som ligger i systemet. Vi arbeider med avansert skjemaopprettelse, innsamlingsmetode og andre spesialtilpassinger. Kurset passer for deg som har deltatt på «Introduksjon til SurveyXact» og er litt kjent med systemet.

På kurset gjennomgår vi følgende:

  • Opprettelse av bakgrunnsskjema
  • Bruk av referanser i spørreskjema
  • Bruk av aktiveringer på enkelte kategorier og underspørsmål
  • Opprettelse av notifikasjoner med ulike kriterier
  • Tilpasning av bakgrunnsskjema og respondentliste for import av respondenter
  • Håndtering av returmailer
  • Anonymisering av personopplysninger

Kurset er en kombinasjon av at kursholder viser eksempler og kursdeltaker gjennomfører praktiske øvelser.