Det gode spørreskjema

Det gode spørreskjema er SurveyXact sitt metodekurs der målet er å styrke deltakerens evne til å gjennomføre undersøkelser av god kvalitet på egenhånd. Vi gjennomgår undersøkelsesprosessen fra A til Å, og du vil lære hvordan du kan få mer kontroll i de ulike fasene. Kurset gir også deltakeren innføring i nødvendige teknikker for å stille bedre spørsmål og utforme undersøkelser som gir resultater du kan stole på. 

Noen av temaene på Det gode spørreskjema:

  • Redskaper for planlegging av en god undersøkelsesprosess
  • Hvordan unngå vanlige fallgruver og redusere risiko
  • Hvilke spørsmål skal man stille, hvordan formulere gode spørsmål, hvilke skalaer skal man bruke?
  • Struktur og nyttige tips for et godt spørreskjema 

En undersøkelse er ikke bare en undersøkelse. Det finnes gode verktøy for å øke prosenten, unngå respondenttretthet og formulere spørsmål som måler det du ønsker å måle. Konsulentene i Rambøll arbeider daglig med spørreundersøkelser, og på kurset "Det gode spørreskjema" lærer du våre beste metoder for å gjennomføre gode undersøkelser. 

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere er:

  • «Satt igjen med konkrete verktøy og en klarere bevissthet og større trygghet rundt utarbeidelse av spørreskjema. Bra!»
  • «Det beste med kurset var kombinasjonen av praktisk oppgaver samt teori»
  • «Kurslederens faglige troverdighet, engasjement og kommunikasjonsferdigheter gjorde kurset veldig bra!»

Kurset består av konkrete eksempler fra vårt daglige arbeid med spørreundersøkelser, samt øvelser for maksimalt læringsutbytte.