Introduksjon til SurveyXact

«Introduksjon til SurveyXact» er et teknisk kurs der deltakeren introduseres for de grunnleggende funksjonene i SurveyXact. Kurset passer for deg som er helt ny bruker av SurveyXact, eller deg som ønsker å friske opp kunnskapene. Formålet med kurset er at brukeren i etterkant skal være i stand til å opprette og gjennomføre egne undersøkelser i systemet.

På introduksjonskurset gjennomgår vi følgende:

  • Deltakerne får en introduksjon til hjemmeområdet/forsiden i SurveyXact. Vi ser på hvordan vi oppretter og administrerer undermapper og undersøkelser, samt hvordan vi gir andre brukere tilgang til våre undersøkelser.
  • Deltakerne får en introduksjon til «Spørreskjema»-fanen. Vi oppretter en undersøkelse og lager spørreskjema i spørreskjemadesigneren. Her benytter vi ulike spørsmålstyper og oppretter ulike former for Valideringer (regler som sikrer korrekt inntasting) og Aktiveringer («hopp» i spørreskjema). Videre ser vi på ulike valg/innstillinger man kan benytte for sin undersøkelse.
  • Deltakerne får en introduksjon til «Datainnsamling»-fanen. Vi ser på ulike distribusjonsmetoder, blant annet deling av undersøkelse via åpen lenke og distribusjon via e-post. Videre oppretter vi invitasjonsmailer og ser på hvordan vi kan sette opp automatisk utsendelse ved opprettelse av tidsplan.
  • Deltakerne får en introduksjon til «Analyse»-fanen. Vi ser på hvordan vi genererer og tilpasser rapporter, ulike fremvisningsmetoder og grafer og filtrering. Videre ser vi på hvordan vi kan splitte rapporter på ulike variabler og hvordan vi kan eksportere/dele rapportene med andre.

Kurset er en kombinasjon av at kursholder viser eksempler og kursdeltaker gjennomfører praktiske øvelser.