20 år med SurveyXact

I nøyaktig 20 år har SurveyXact gitt skandinaver svar på deres spørsmål, innsikt i sine målgrupper, og levert rett kunnskap til rett tid til og om innbyggere, brukere, kolleger og andre interessenter.

I juni 2002 så SurveyXact dagens nemlig lys. Skapt av Rambøll som et effektivt verktøy for å samle og strukturere kunnskap og for å kunne få til endring.

I dag er SurveyXact den største i familien – og Skandinavias ledende spørreskjemasystem. Siden 2002 har vi lyttet til dere – kundene – og gitt dere en rekke familietilskudd. SurveyXact er derfor i dag motoren bak blant annet profesjonelle og brukervennlige HR-undersøkelser, innbyggerinvolveringsprosesser i 1/3 av danske kommuner og er for et stort antall bedrifter og organisasjoner i hele Skandinavia et effektivt verktøy for å skape endring. Faktisk gjennomføres det i dag en spørreskjemaundersøkelse med SurveyXact hvert femte minutt.

SurveyXact har vokst og blitt bedre på grunn av dere – kundene. Vi vil derfor bruke 20-års jubileet vårt til å takke for at dere ble med – noen av dere helt fra starten.

Vi er ikke ferdige med å vokse, og vi håper dere vil fortsette å gjøre oss bedre – kanskje til og med i 20 år til.