Data forteller historier.

Få dine historier fortalt i sanntid.

Ønsker du å handle raskt på bakgrunn av data?
Et dynamisk Dashboard gir deg innsikt – hele tiden.

Du lurer kanskje på hva du skal bruke et Dashboard til når du allerede lager rapporter i SurveyXact.

Rapporter er statiske, og kan ofte være utfordrende for mottakeren å avkode. Derfor vil du oppleve et Dashboard som et dynamisk analyseverktøy som gir en samlet oversikt over de viktigste dataene. Dashbord er særlig nyttige når du sammenligner flere datasett. Et Dashboard opererer i sanntid og kan enkelt deles med dine interessenter.

Dersom du er SurveyXact-bruker finner du Dashboard under Presentasjon-fanen i din undersøkelse.

Hvis du enda ikke er SurveyXact-bruker, ta kontakt med oss for å høre mer og få en demonstrasjon av mulighetene i systemet.

God fornøyelse!

SurveyXact Teamet