Distribusjon av spørreskjemaer per SMS

Det er ingen hemmelighet at enkelte målgrupper er vanskeligere å komme i kontakt med enn andre. Spesielt spørreundersøkelser rettet mot et yngre publikum kan by på utfordringer, da unge mennesker generelt bruker e-post i mindre grad enn mer voksne befolkningsgrupper. 

Derfor er SurveyXact glade for å kunne presentere enda et verktøy i kampen om respondentenes oppmerksomhet: distribusjon av spørreskjemaer per SMS – direkte i SurveyXact

Distribusjon per SMS kan erstatte eller supplere distribusjons-, påminnelse- eller informasjons-e-postene du bruker ved tradisjonell e-postdistribusjon. Slik kan du for eksempel distribuere spørreskjemaet per e-post først, og sende en påminnelse per SMS i andre omgang.

I motsetning til e-post kan vi ikke sende SMS gratis, da det er en kostnad til telefonoperatøren knyttet til utsendelsen. Derfor må du kjøpe SMS-er, før du kan sende SMS-er fra SurveyXact. Du kan bestille SMS-er og lese mer om betingelsene for bruk av SMS-distribusjon i SurveyXact her.

Utover å kjøpe SMS'er så må du aktivere SMS-distribusjon i undersøkelsen din for å bruke den nye funksjonen. Brukerhåndboken er oppdatert (se her for mer informasjon), men hvis du likevel har spørsmål om SMS-distribusjon av undersøkelser i SurveyXact, er det bare å ringe oss på +47 47 46 14 95.