Ekstra adgangskontroll for bedre datasikkerhet: 2-faktor innlogging i SurveyXact

Med økt fokus på datasikkerhet og ny persondatalovgivning på vei, har sikker behandling av personopplysninger aldri vært mer aktuelt. Derfor tilbyr vi nå kampanjepriser på implementering av 2-faktor innlogging i SurveyXact. 

Vi opplever økt fokus på datasikkerhet, og det med god grunn. Vi samler inn og behandler mer persondata enn noensinne. Bare i SurveyXact er det gjennomført mer enn 100.000 undersøkelser det siste året – innenfor alle tenkelige temaer. Datamengden er ikke et problem i seg selv, og SurveyXacts sikkerhetsprosedyrer lever opp til gjeldende lovgivning i de aller fleste tilfeller. Det finnes imidlertid eksempler på undersøkelser som ifølge norsk lov krever et ekstra sikkerhetsnivå.

Ved behandling av det som kalles sensitive personopplysninger krever Datatilsynet at tilgangen beskyttes med ekstra autentisering utover brukernavn og passord, for eksempel i form av 2-faktor innlogging (se mer på www.datatilsynet.no), slik som for eksempel innlogging i nettbank. 

Datatilsynet definerer sensitive personopplysninger slik:

”Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.”