Flere tidsplaner i samme undersøkelse

Vi er glade for å kunne avsløre den nyeste funksjonen i SurveyXact:

Flere tidsplaner i samme undersøkelse

Det blir stadig viktigere å treffe respondentene på det rette tidspunktet. Dette kan være utfordrende i undersøkelser der vi fortløpende inviterer nye respondenter, eller ønsker å planlegge utsendelsene av invitasjoner til ulike grupper av respondenter.

Du har nå muligheten til å opprette ulike tidsplaner i undersøkelsen din og spesifisere når de enkelte respondentene eller gruppene av respondenter skal inviteres til undersøkelsen.

Brukerhåndboken er oppdatert med en beskrivelse av den nye funksjonen.