Webinar - Hva er psykologisk trygghet og hvordan arbeide med dette i praksis?

Bli med på vårt gratis webinar den 30. mars hvor Anja Musland fra Norges Bank og Julie Dyngeland Hessen fra Rambøll Management Consulting, deler innsikt, kunnskap og erfaringer. 

For å møte komplekse samfunnsutfordringer kreves innovasjon, samarbeid og eksepsjonelle prestasjoner. Psykologisk trygghet er en fundamental kompetanse på veien for å løse morgendagens utfordringer.

I Rambøll setter vi mennesker i sentrum av bærekraftig organisasjonsutvikling. HR-analysen gir oss innsikt i hva som skal til for å skape psykologisk trygghet, og innsikten må oversettes til praktiske tiltak på arbeidsplassen.

I webinaret vil vi gå nærmere inn på:

  • Hva sier litteraturen om psykologisk trygghet og hva det kan bety for din organisasjon?
  • Hvordan kan du skape innsikt om psykologisk trygghet i egen organisasjon
  • Kundecase: Hør hvordan Norges Bank arbeider med psykologisk trygghet i praksis

For å belyse dette tema gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling, har vi invitert med oss Anja Musland, Learning & Development Partner i Norges Bank. Ikke bare er psykologisk trygghet er tema som står høyt på agenda i HR-avdelingen. Psykologisk trygghet er også nedfelt i sentralbankens strategi som en viktig forutsetningene for å lykkes med å løse sitt samfunnsoppdrag. Norges Bank har jobbet med psykologisk trygghet i flere år.

I vårt webinar den 30. mars deler Anja deres erfaringer om hvordan man kan arbeide med psykologisk trygghet i praksis, og hvilke effekter de opplever.

Webinariet er gratis og blir gjennomført torsdag den 30 mars kl. 09:00-09:30. Klikk her for å melde deg på.