Interaktive webrapporter i SurveyXact

De tradisjonelle metodene for deling av resultater fra undersøkelser er under press. Tidligere var det vanlig med lange rapporter med et høyt detaljnivå, men nå øker etterspørselen etter kort og presis deling av de viktigste resultatene. 

Dette er et stort dilemma - for når vi sorterer bort resultater fra rapportene våre, risikerer vi å utelate viktige detaljer, slik at vi mister nyansene i den innsamlede kunnskapen. Løsningen er dynamisk kunnskapsdeling, der detaljene er lett tilgjengelig, uten å forstyrre helhetsbildet.

Derfor er vi glade for å kunne tilby dynamiske webrapporter i SurveyXact. Kort fortalt gjør denne funksjonen det mulig for leseren av en publisert rapport å legge til filtre, og bestemme hvilke resultater som skal vises. 

Eksempel: 

I SurveyXact lager vi fortløpende evalueringer av våre kurs. Tidligere måtte vi lage en samlet rapport over alle kursdeltakerne, og deretter generere filtrerte versjoner for alle kursledere og kurstyper. Nå er det nok med en samlet rapport, der leseren selv kan velge hvilken kursleder eller kurstype det skal vises resultater for. Slik får vi en samlet oversikt over kursevalueringen, samtidig som vi kan dykke ned i resultatene til hver enkelt kursleder. 

Klikk her for å prøve en dynamisk nettrapport

Legg merke til at rapporten ovenfor er basert på et anonymisert utvalg av SurveyXacts kursevaluering av eldre dato.

Du kan lese mer om de nye funksjonene i kapittelet om filtrering av rapporter i brukerhåndboken.

Lykke til med de nye webrapportene!