Visste du at du kan sette ut arbeidet med din undersøkelse til våre konsulenter?

Vi i SurveyXact bistår daglig våre brukere med oppgaver av mindre eller større omfang. For våre kunder betyr dette at de både sparer tid og får sine oppgaver løst sikkert og effektivt. 

Ønske om bistand kan komme av mer avanserte behov for oppsett av spørreskjema, eller kvalitetssikring og rådgivning i forbindelse med undersøkelsen. Andre ganger strekker tiden rett og slett ikke til.

Da har SurveyXact konsulenter som sitter klare for å hjelpe deg, og som du kan sette ut deler av- eller hele undersøkelsesprosessen til.

Vi tilbyr konsulentbistand i form av blant annet: 

  • Hjelp med utarbeidelse av gode spørsmål til din undersøkelse
  • Teknisk oppsett av spørreskjema
  • Bistand med datainnsamling
  • Analyse og oppsett av rapporter
  • Kvalitetssikring av undersøkelse (metodisk og/eller teknisk)
  • Rådgiving vedrørende deler av- eller hele undersøkelsesprosessen
  • Gjennomføring av hele prosjekter

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en prat om dine behov.

Tlf: 47 46 14 95, e-post: kontakt@surveyxact.no