Ny grafisk mal i SurveyXact


I SurveyXact har vi nettopp lansert en helt ny grafisk mal som nå er tilgjengelig for alle våre brukere.

Når en ny undersøkelse opprettes i SurveyXact, er standardlayouten vår det vanligste valget blant våre brukerne. Den er faktisk valgt for så mye som 47% av alle undersøkelser de siste tre årene - det er derfor viktig for oss at vår standardlayout fortsetter å gi en god bruker- og respondentopplevelse.

Enklere for både brukere og respondenter

Stadig flere respondenter besvarer undersøkelser fra en mobil enhet. For å imøtekomme dette behovet har vi bygget den nye layoutmalen med en "mobile-first" -tilnærming, noe som gir en intuitiv opplevelse ved svar fra en smarttelefon eller et nettbrett.
Designet er bygget etter Googles materialdesign-retningslinjer, som er en anerkjent designfilosofi. Målet er å eliminere behovet for CSS-koding og samtidig gjøre det lettere for våre brukerne å tilpasse designet.

Som en ekstra julegave gir vi alle våre kunder en tilpasset layoutmal som inkluderer kundelogo og primærfarge. Kundemalen vil være tilgjengelig tidlig i 2020.

Med vennlig hilsen,

SurveyXact