Ny e-bok om automatiserte SurveyXact-undersøkelser

Mange selskaper gjennomfører SurveyXact-undersøkelser med løpende datainnsamling. For disse vil det ofte være gunstig å automatisere datainnsamling ved hjelp av SurveyXacts API-løsning.

Av denne grunn har vi oppsummert emnet i en e-bok. Her gir vi tre konkrete eksempler på hvordan samspillet mellom SurveyXact og selskapets andre IT-systemer kan automatiseres og optimaliseres.

De tre eksemplene er:

  • Løpende kundetilfredshetsundersøkelser
  • Kursevalueringer
  • Periodiske temperaturmålinger

Du finner e-boken her.

Du er selvfølgelig velkommen til å kontakte oss hvis du har flere spørsmål eller ønsker råd om mulighetene for å bruke SurveyXacts API-løsning.

 

God lesning!

Med vennlig hilsen,

SurveyXact