Ny håndtering av brukertilganger i SurveyXact

I forbindelse med GDPR lanserte SurveyXact et nytt system for bruker- og tilgangsstyring i mai 2018. På bakgrunn av den positive responsen lanserer vi nå versjon 1.1, som vi håper skal effektivisere fordelingen av tilganger til henholdsvis organisasjoner, undersøkelser og rapporter.

Den nye tilgangsstyringen gir deg mulighet til å håndtere alle tilganger innenfor din organisasjon mer effektivt, avhengig av hvilken rolle du har i SurveyXact.

Organisasjonstilgang:

Når du som organisasjonsleder oppretter en organisasjonstilgang kan du nå utføre følgende oppgaver i samme handling:

  • Gi en bruker tilgang til flere organisasjoner/mapper på samme organisatoriske nivå samtidig.
  • Gi flere brukere organisasjonstilgang samtidig.

Gi den samme organisasjonstilgangen til mange brukere samtidig ved å angi flere brukernavn under «Choose users».

Du kan her søke etter brukere i din SurveyXact-organisasjon. Når du skriver inn et navn, et brukernavn eller en e-postadresse vil du kunne velge blant eksisterende brukere. 

Undersøkelsestilgang:

Når du som undersøkelsesadministrator eller organisasjonsleder oppretter en undersøkelsestilgang kan du nå:

  • Gi brukere tilgang til flere undersøkelser samtidig.
  • Velge blant en rekke nye typer undersøkelsestilganger som gir deg mulighet til å begrense én eller flere brukeres rettigheter i en undersøkelse.

Dersom du ønsker å bytte undersøkelsesadministrator kan du, på samme måte, gjøre dette på tvers av flere undersøkelser samtidig.

Rapporttilgang

Når du oppretter en rapporttilgang kan du nå:

  • Gi brukere tilgang til flere rapporter samtidig.
  • Gjøre en publisert rapport offentlig tilgjengelig.

 

Har du spørsmål?

Brukerhåndboken oppdateres løpende, men skulle du ha behov for hjelp med de du funksjonene allerede nå er du velkommen til å kontakte oss på telefon 47 46 14 95.

Vi håper du får god nytte av de nye funksjonene!

SurveyXact