Ny respondentimport i SurveyXact

Det er med stor entusiasme at vi kan presentere årets første nye funksjon i SurveyXact; import av respondenter er blitt enklere enn noen gang.

Det stilles stadig større krav til kunnskapen vi bør ha om våre respondenter. Både i datainnsamlingen og analysearbeidet er forventningene til informasjonen i bakgrunnsskjema økende. Dermed stilles det større krav til både deg som bruker og oss som målingsadministrator. Samtidig gjør nye distribusjonsformer som SMS-utsendelse og offline-innsamling inntog i Survey verdenen. Dette bidrar til å øke mulighetene for opprettelse av respondenter i dine målinger og øke kompleksiteten i analysen.

Derfor introduserer SurveyXact nå en ny respondentimport som skal gjøre det enda enklere å opprette og bearbeide respondenter i nye undersøkelser, slik at du heller kan bruke tid på å finne de riktige og viktige dataene.

Alle nye målinger opprettet etter 31. januar i SurveyXact benytter den nye metoden.

Brukerhåndboken er oppdatert med informasjon om den nye respondentimporteringen.

 

Med vennlig hilsen

SurveyXact