Nye analysefunksjoner i SurveyXact!

Litt bakgrunnsinformasjon

Vi har brukt mye av 2017 på å oppdatere SurveyXact sin analysemodul til å kjøre på en annen «motor». Dette har vært en stor oppgave som gir oss en større fleksibilitet til å gjøre endringer som vil være av stor nytte for deg som bruker.

Den nye analysemodulen er nå i full drift, og det vil komme flere nye utgivelser resten av året.

De første utgivelsene omhandler flere analysefunksjoner, som du kan lese mer om under.

Splitting på åpne variabler

Når du lager splittede diagrammer eller tabeller i SurveyXact, er det nå mulig å splitte på en åpen tekst- eller numerisk variabel. Se eksempel av dette under:

Den store fordelen ved dette er at det ikke lengre er nødvendig å importere bakgrunnsvariabler som lukkede kategorivariabler.

Legg inn f.eks. avdeling som en bakgrunnsvariabel av spørsmålstypen tekst. Deretter kan du lage rapporter hvor du splitter på avdeling.

Du kan selvfølgelig også splitte rapportene på åpne variabler.

Skjul antall svar/respondenter

Du finner den nye funksjonen «Vis respondenter» under «Konfigurasjon», som gir muligheten for å skjule antall svar.

Dette er spesielt nyttig hvis du benytter vekting, hvor antallet respondenter vil være det vektede antallet.

Vis gjennomsnitt på stablede søylediagram

Det har nå blitt mulig å kombinere visning av frekvenser i form av et stablet søylediagram samtidig som man inkluderer gjennomsnittet i samme diagram til venstre for søylediagrammet.

Forskjellige farger på inndelte gjennomsnitt-
og indeksdiagrammer

Siden sist har det blitt mulig å velge forskjellige farger på inndelte gjennomsnitt- og indeksdiagrammer.

Dette er spesielt nyttig hvis du ønsker at en spesifikk farge skal indikere en bestemt avdeling/rolle.