Nye GDPR- og administrasjonsfunksjoner i SurveyXact

For SurveyXact-brukere er ikke sikker behandling av persondata noe nytt. Vi i SurveyXact har alltid hatt sikkerheten når det kommer til våre respondenters persondata som viktigste fokusområde i utviklingen. Med hundrevis av kunder både i offentlig og privat sektor er vi stolte av å sette standarden for hvor hvordan de gjeldene lovene for behandling av persondata overholdes i vår bransje. Derfor er det med stor glede at vi nå kan presentere våre nye GDPR- og administrasjonsfunksjoner i SurveyXact. De nye funksjonene er utformet slik at du som SurveyXact-bruker enkelt og effektivt kan oppfylle dine forpliktelser som dataansvarlig. Dette gjelder blant annet respondentenes rettigheter og anonymitet.

SurveyXact har nå fått tre nye funksjoner som gjør det enkelt og trygt for deg å imøtekomme dine respondenters rett til sikker datahåndtering:

  • Anonymisering av innsamlede data
  • Søking på, og eventuelt sletting av en bestemt respondent på tvers av alle målinger i organisasjonen din
  • Samlet komplett sletting av returmeldinger

Anonymisering av innsamlede data

Funksjonen «Anonymiser» finner du under «Datainnsamling».

Den funksjonen muliggjør anonymisering av dataene dine etter datainnsamling eller analyse. Data anonymiseres ved å slette bakgrunns- spørreskjema- og/eller systemdata fra din undersøkelse, slik at det ikke lenger er mulig å koble data til en bestemt respondent.

Du bestemmer selv hvilke data du vil anonymisere, og hvilke data som skal slettes permanent. Det er også mulig å operere med tidsfiltre for å treffe nøyaktig de dataene du ønsker å anonymisere.

Søking på, og sletting av en spesifikk respondent

Hvis en av dine respondenter ønsker å endre eller tilbakekalle sitt samtykke, og få sine data slettet fra undersøkelsen, kan SurveyXact nå enkelt isolere svarene til den enkelte respondenten og endre eller slette kun disse dataene fra undersøkelsen. Dette kan gjøres ved noen få tastetrykk, på kort tid og på tvers av alle målingene dine.

Denne funksjonen krever at du har «Organisasjonsmanager»-rettigheter i din organisasjon.

Søk- og slett-funksjonen finner du ved å gå til ditt hjemmeområde i SurveyXact (fanen med huset). Klikk på ikonet til høyre for den øverste organisasjonen/mappen og velg «Finn og slett respondenter». Her kan du søke i målingene der det ligger data fra den aktuelle respondenten. Du kan enten søke på respondentens e-postadresse eller telefonnummer.

Samlet komplett sletting av returmeldinger

På bakgrunn av at returmeldinger også kan inneholde personopplysninger, er det nødvendig å kunne slette returmeldinger for å overholde kravene til GDPR. Det har alltid vært mulig å slette returmeldinger i en undersøkelse i SurveyXact, den nye funksjonen gjør imidlertid denne prosessen mye enklere og raskere.

Du sletter samtlige returmeldinger for en måling ved «Datainnsamling» > «Returmeldinger» > «Slett».

Under returmeldinger er det nå også en funksjon for eksport av returmeldinger til Excel. Denne funksjonen har ikke noe med GDPR å gjøre, men den gjør det enklere for brukerne å jobbe med sine returmeldinger. Du kan eksportere returmeldinger fra en måling under returmelding-fanen, ved å klikke på «Håndter» og «Eksporter alle retur-e-poster».  

Brukerhåndboken oppdateres løpende, men skulle du allerede nå ha behov for hjelp med de nye funksjonene, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 47 46 14 95.

Vi håper du får nytte av de nye funksjonene!