Avansert bruk av SurveyXact har fått nytt innhold

Vi har analysert brukerens behov og deretter utformet et nytt kursprogram for kurset "Avansert bruk av SurveyXact". Kurset passer for deg har som deltatt på introduksjonskurset eller har praktisk erfaring med SurveyXact.

Tema for kurset er bl.a. mer avanserte tilpasninger av spørreskjema samt bruk av ulike datainnsamlingmetoder og notifikasjoner. Kurset er en kombinasjon av teori og praksis der kursdeltakerne får utviklet sine ferdigheter i SurveyXact.

På kurset går vi blant annet igjennom:

  • Import av spørreskjema
  • Aktiveringer
  • Referanser
  • Notifikasjoner
  • Bruk av ulike distribusjonsmåter
  • Bruk av bakgrunnsskjema
  • Import av respondenter
  • Opprette tidsplaner
  • Anonymisering av besvarelser

For størst utbytte oppfordrer vi i tillegg deltakerne til å komme med egne innspill til temaer. 

Neste kurs er 3. desember og du melder deg på her

For spørsmål, vennligst kontakt opplæringsansvarlig Stina Rångevall Johansson på e-post: stjo@ramboll.com.