Nytt påmeldingsverktøy i SurveyXact

Det er med stor glede at vi kan introdusere det nye påmeldingsverktøyet i SurveyXact.

Påmeldingsverktøyet passer for deg som benytter SurveyXact til ett av følgende bruksområder:

  1. Kurspåmeldinger, eller påmeldinger til andre arrangementer hvor det kun er et visst antall plasser.
  2. Befolknings- eller markedsundersøkelser der du vil ha et representativt utvalg av en bestemt populasjon.

Under følger en kort beskrivelse av bruksområdene. For en mer utfyllende guide, se brukerhåndboken på side 127 (Klikk her)

1. Påmelding til arrangementer

For deg som skal avholde ett eller flere arrangementer med begrenset påmelding. Kort fortalt oppretter du et påmeldingsskjema i SurveyXact på samme måte som vanlig. Du kan enten opprette separate skjemaer for forskjellige arrangementer, eller benytte et samlet skjema med forskjellige valgmuligheter - for eksempel hvis arrangementet skal avholdes flere ganger, men på forskjellige datoer.

I eksempelet under vises en enkel kurspåmelding med tre forskjellige kurs, på forskjellige datoer. Ved hjelp av påmeldingsverktøyet er det opprettet en påmeldingsgruppe for hvert enkelt kurs, slik at det er plass til henholdsvis 15, 10 og 20 deltakere på de tre kursene.

De første 20 deltakerne som melder seg på introduksjonskurset 5. september vil få beskjed om at de er påmeldt. Dersom flere deltakere forsøker å melde seg på, vil de få beskjed om at kurset dessverre er fullt. Du kan selv bestemme innholdet i disse beskjedene, alternativt vil den standardiserte teksten vises.

Disse funksjonene kan selvfølgelig kombineres med systemets øvrige notifikasjons- og rapportfunksjoner, slik at hele prosessen fra kurspåmelding til kvittering og deltakerliste kan styres direkte i SurveyXact.

 

2. Befolknings- Markedsundersøkelser

De samme funksjonene som benyttes til å styre påmeldinger til kurs og arrangementer, kan også brukes til å gjennomføre større undersøkelser der du ønsker svar fra et representativt utvalg av en bestemt populasjon. De klassiske parameterne er for eksempel lik fordeling mellom kvinner og menn, aldersgrupper, postnumre eller andre demografiske variabler.

Et eksempel kan være å opprette påmeldingsgrupper med 500 kvinner og 500 menn for å oppnå en lik fordeling mellom kjønnene blant respondentene som svarer. Her vil en eventuell overrepresentert kvinne eller mann få en vennlig beskjed om at deres hjelp ikke lenger er nødvendig.

Ved denne typen undersøkelser gir det ofte mening å benytte eksterne befolkningspaneler gjennom SurveyXact. Du kan fortsatt sette opp undersøkelsen som normalt, deretter kan SurveyXact sine medarbeidere hjelpe deg med å distribuere undersøkelsen til et utvalg av populasjonen. Kontakt oss gjerne på 47 46 14 95 for nærmere informasjon om bruken av eksisterende borgerpaneler.

Lykke til med påmeldingene!