Oppdateringer i SurveyXact sin analyse-modul

Vi har tidligere kunngjort oppdateringen av den underliggende motoren i SurveyXact sin analysemodul. Formålet med oppdateringen har vært å danne grunnlaget for fremtidig kunnskapsdeling i SurveyXact. Kort sagt tror vi at fremtidig kunnskapsdeling handler om å presentere de riktige resultatene til de riktige personene, til rett tid og i riktig format. Det er derfor slutt på rapporter på hundrevis av sider med unødvendig mye informasjon, hvor leseren selv må finne de relevante resultatene.

Fremtidens kunnskapsdeling er nøyaktig, sikker og enkel å tolke, samtidig må den være fleksibel og lett å jobbe med. Veien fra samlede besvarelser til delingsresultater skal være så kort som mulig, i tillegg til at det skal se bra ut. Derfor er det opplagt at kunnskapsdeling i økende grad foregår i et digitalt format i form av interaktive Dashboards – selv for de klassiske spørreskjemaene. Det er den fremtiden vi jobber mot når vi utvikler analyser og rapporteringsfunksjoner i SurveyXact.

 

Visuell oppdatering av grafer

Samtlige grafer i SurveyXact har nå fått et markant løft når det gjelder lesbarhet og det generelle visuelle inntrykket. De vises altså enda bedre og er enklere å tolke.

Eksempel: Gjennomsnittsgraf for fire spørsmål med dynamisk overskrift og benchmark:

Viser resultater for: Adm.dir

 

Eksempel: De samme fire spørsmålene vist som stablet søylediagram med gjennomsnitt, dynamisk overskrift og benchmark: 

Viser resultater for: Eksportbedrifter

De nye grafene er allerede implementert i SurveyXact, så alle rapporter opprettet etter 11. juni 2018 vil ha det nye utseende. Dersom du har gamle rapporter der du ønsker å anvende de nye grafene, kan du bare gjenskape dem. Rapporter fra før 11. juni forblir uendret med mindre du aktivt endrer dem i systemet.

 

Topp/Bunn

Vi har nå lansert en helt ny graf i SurveyXact, kalt Topp/Bunn. Denne graftypen danner en oversikt over variablene som har scoret høyest og lavest i undersøkelsen. Med Topp/Bunn kan du enkelt filtrere ut de mest utslagsgivende resultatene i din undersøkelse.

Du kan selvsagt filtrere i web-rapportene som vanlig, slik at for eksempel den enkelte avdeling kan få oversikt over sine lokale svar.

Eksempel: