Utdann dine medarbeidere innen spørreskjemaundersøkelser

Formulerer du spørsmålene dine på riktig måte? Trekker og analyserer du de rette dataene? Når du ut til de rette respondentene?

Et gjør-det-selv-spørreskjemasystem er kun verdt noe hvis du vet hvordan du skal bruke det. Derfor bør du velge et system hvor du og dine kollegaer kan få konkret og profesjonell kursing. 

Det kan ta lang tid å sette seg inn i et nytt spørreskjemasystem, og nye brukere kommer raskt til å henvende seg til kollegaer i denne prosessen. Når du kjøper en lisens på et spørreskjemasystem, bør du velge et hvor kurs og support er lett tilgjengelig. Det betyr at du raskt kan bli god til å utforme, distribuere og rapportere spørreskjemaundersøkelser. 

Fordeler ved medarbeiderutdannelse i spørreskjemaundersøkelser
Kasper Dahl, ekspert i spørreskjemaundersøkelser og seniorkonsulent hos SurveyXact, gir fire gode grunner til at kvalifisert opplæring i SurveyXact er viktig for virksomheter og organisasjoner: 

 1. Utrust dine medarbeidere godt, og få bedre data 
  Ved å utdanne dine medarbeidere i å bli bedre til å bruke spørreskjemasystemet, kan du få bedre data. Kunnskap om spørreskjemametoder kan nemlig bidra til å få en høyere svarprosent, mer kvalifiserte svar og bedre rapportering av resultatene.

 2. Systemet kan brukes av flere i virksomheten
  Mange brukere av spørreskjemasystemer sitter i organisasjoner og virksomheter med over 100 ansatte. For at få de beste spørreskjemaundersøkelsene er det en god idé å benytte seg av de kompetansene man har internt. Kursene gir muligheten til å spre spørreskjemakompetansene ut, slik at produksjonen av spørreskjemaer kan være et samarbeid mellom flere forskjellige profiler. Det vil til syvende og sist resultere i de beste undersøkelsene.

 3. Utvid din kjennskap til funksjoner
  Mange spørreskjemasystemer har et hav av funksjoner, og kanskje kan flere av dem være relevant for din undersøkelse. Man kan lett gå i den fellen at man kun holder seg til de funksjonene i et system som man er komfortabel med. Det kan dog være begrensende for kvaliteten og volumet av data som blir samlet inn. Ved å delta på et kurs i det spesifikke systemet, kan du oppnå større kjennskap til fordelene og ulempene ved de forskjellige funksjonene og hvordan du best kan implementere dem.

 4. Avlaster nøkkelpersoner
  Erfarne brukere av spørreskjemasystemet kan raskt komme til å bruke mye ressurser på å utdanne nye brukere internt i organisasjonen. Kursene utruster de nye brukerne godt til arbeidet med spørreskjemaundersøkelser og gjør det lettere for dem som er administrator av systemet. 

Dra på kurs, og få utviklet spørreskjemakompetansen
Hos SurveyXact er kursene tilpasset forskjellige erfaringsnivåer. SurveyXact avholder kurs som passer både for nybegynnere og erfarne brukere. 

– Det er folk med mange forskjellige stillingsbetegnelser som deltar på våre kurs, og deltakerne har svært forskjellige behov. Noen bruker systemet enkelt, mens andre bruker det avansert. Det er kursene skreddersydd til, sier Kasper Dahl. 

Fire forskjellige kurstyper avholdes i Oslo årlig. De fire standardkursene utmerker seg med hvert sitt emne, og er tilpasset forskjellige erfaringsnivåer. På alle kursene har du mulighet til å få konkrete svar på dine spesifikke spørsmål.

 • Introduksjon til SurveyXact. Hver måned holder vi introduksjonskurs for våre brukere, og her introduseres man for de grunnleggende funksjonene i systemet. Dette kan være en fin anledning til å komme skikkelig i gang med bruken av verktøyet, men kan også være en fin oppfrisker for de som ikke har brukt verktøyet på en stund. 

 • Analyse og rapportering med SurveyXact. Dette kurset er for deg som har allerede har litt kjennskap til SurveyXact og ønsker dypere kunnskap om dataanalyse og rapportering. Vi diskuterer den teoretiske og metodiske bakgrunnen for analysene du kan opprette i SurveyXact og jobber med praktiske analyseøvelser for maksimalt utbytte. 

 • Avansert bruk av SurveyXact. I tillegg til de funksjonene som gjennomgås på introduksjonskurset har SurveyXact også et hav av andre muligheter. Under et kurs i avansert bruk av SurveyXact går vi igjennom disse funksjonene og kurset gjør kursdeltakeren kapabel til å mestre de aller fleste funksjonene som ligger i systemet. 

 • Det gode spørreskjema er kurset for deg som vil vite hvordan man setter opp et spørreskjema, men gjerne også vil sette seg inn i spørreskjemaets metodiske bakgrunn. Dette kurset skal gi deltakeren noen redskaper til å stille bedre spørsmål, til å planlegge en undersøkelse som gir svar på det man vil ha svar på og generelt gi et bedre overblikk over datainnsamlingsprosessen. Kurset byr både på konkrete eksempler og øvelser for deltakerne. 

Trykk her for å lese mer om, eller melde deg på et av SurveyXacts sine kurs.