SjekklisteDette må du tenke på før du distribuerer spørreskjemaet ditt

For å lykkes med en god undersøkelse med representative data er det viktig med en høy svarprosent. Dette stiller høye krav til at du forholder deg strategisk til den målgruppen du vil nå, og de kanalene du vil bruke for å distribuere spørreskjemaet. Her får du en sjekkliste over hva du bør tenke på før du distribuerer din spørreskjemaundersøkelse.


Når du spør om feedback fra brukerne eller ønsker å få innsikt i kundenes opplevelse av en bestemt service eller begivenhet, kjemper du mot en rekke andre budskaper som også legger beslag på respondentenes oppmerksomhet. Derfor bør du arbeide strategisk med hvordan du når respondentene dine, både med den riktige innpakning av spørreskjemaet og med de riktige distribusjonskanalene – da er sjansen størst for at kundene burker tid på å besvare nettopp ditt spørreskjema.


– I SurveyXact har vi et mantra om, at ”respondent is king”, og vi vil gjerne hjelpe våre kunder med å komme i kontakt med deres kunder, sier Ulrik Lange, Manager hos SurveyXact. Med 10 års erfaring som Manager i SurveyXact vet Ulrik Lange hva som kreves for å oppnå en høy svarprosent på en spørreundersøkelse.


Med SurveyXact kan du sende ut ditt spørreskjema via følgende kanaler:

• E-mail
• SMS
• QR-kode
• Pop-in
• Brev
• Selvopprettelse med anonym link


Sjekklisten til distribusjon av et spørreskjema:

Her er tre ting du skal tenke på før du distribuerer en spørreskjemaundersøkelse, for å kunne samle inn mest mulig data om det du ønsker svar på.

1. Fokuser på målgruppen deres
Først og fremst skal du fokusere på den målgruppen som skal motta spørreskjemaet ditt. Et premiss for en god undersøkelse er å få inn mest mulig data. Hvis du vil øke svarprosenten bør du tilpasse spørreskjemaet nøye etter din målgruppe. Er det f.eks. det snakk om svaksynte må du sette opp et enkelt spørreskjema, i tillegg kan du overveie å inkludere lyd i spørreskjemaet. Skal spørreskjemaet ditt sendes ut til en yngre målgruppe, bør du overveie å distribuere det via tekstmelding, slik at du kan nå dem på den enheten de bruker mest – smarttelefonen.

2. Overvei hvilken type undersøkelse du vil bruke
Når du har identifisert din målgruppe, vurderer du gjerne hvilken type undersøkelse du vil bruke. På samme måte som målgruppen dikterer undersøkelsens utforming, er typen undersøkelse avgjørende for hvilken kanal som vil fungere best for å nå målgruppen. Er det eksempelvis en lang og kompleks undersøkelse med mange tekstfelt vil det ikke gi mening å distribuere denne via SMS. Her er e-post et bedre alternativ.

3. Gjør det begivenhetsbasert
Når du sender ut en spørreskjemaundersøkelse, vinner du mye på å gjøre den begivenhetsbasert. Det vil si at du sender den ut umiddelbart etter respondenten har hatt kontakt med deres virksomhet, slik at virksomheten, produktet eller servicen ligger friskt i minnet hos respondenten. Dette vil øke både sjansen for at respondenten svarer på spørreskjemaet, og at de gir de mest nøyaktige svarene.


Er undersøkelsen min klar for utsendelse?

Før man sender ut undersøkelsen sin er det et par ting som er lurt å ha dobbeltsjekket. Derfor har vi laget en liste du kan bruke som utgangspunkt for å sjekke at alt er klart for utsendelse: 

  • Er alle valideringer og aktiveringer satt opp riktig? Fungerer alle reglene (aktiveringene) du har satt opp i systemet og hvilke felter skal være obligatoriske å fylle ut? Se vår supportartikkel for hjelp til aktiveringer. 
  • Er alle verdiene i undersøkelsen satt opp riktig? Hvis du jobber med skalaer som skal regne ut gjennomsnitt, er det viktig at du sikrer at verdiene knyttet til skalaen er riktige. Når du jobber med sprsmålet i spørreskjemaredigereren, trykker du på navn i redigeringsflaten til høyre. Her kan du knytte riktig verdi til de forskjellige kategoriene. 
  • Skal undersøkelsen være anonym? Undersøkelsen må gjøres anonym før du laster inn eventuelle respondenter, så pass på at det er på plass før import. Vær også obs på at noen analysemuligheter forsvinner hvis undersøkelsen er anonym. Dobbeltsjekk derfor at du er sikker på at undersøkelsen må være anonym eller ikke, og se vår supportartikkel for mer informasjon.
  • Har du laget invitasjon- og påminnelsesmelding på e-post eller SMS? Dobbeltsjekk gjerne at invitasjon og påminnelse er satt opp riktig før du sender ut. Les mer om distribusjon her. 
  • Skal undersøkelsen fortsette der respondenten glapp og skal undersøkelsen låses når den er gjennomført av en respondent? Se de avanserte instillingene når du går til "Spørreskjema" > "Avansert" og tilpass hvordan du ønsker at undersøkelsen skal fungere.
  • Skal respondentene sendes til en spesiell hjemmeside etter å ha fullført undersøkelsen? Da kan du velge det under de avanserte instillingene. Gå til "Spørreskjema" > "Avansert" > "Videresend respondenten etter å ha svart". 

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med supporten vår eller se våre supportartikler på Mitt SurveyXact.