Still bedre spørsmål - delta på SurveyXacts metodekurs

Det gode spørreskjema er kurset der du lærer hvordan du kan gjennomføre gode undersøkelser av Rambølls eksperter

En undersøkelse er ikke bare en undersøkelse. Det finnes gode verktøy for å øke svarprosenten, unngå respondenttretthet og formulere spørsmål som måler det du ønsker å måle. Konsulentene i Rambøll arbeider daglig med spørreundersøkelser, og på kurset Det gode spørreskjema lærer du våre beste metoder for å gjennomføre gode undersøkelser.

Noen av temaene:

  • Redskaper for planlegging av en god undersøkelsesprosess
  • Hvordan unngå vanlige fallgruver og redusere risiko
  • Hvilke spørsmål skal man stille, hvordan formulere gode spørsmål, hvilke skalaer skal man bruke?
  • Struktur og nyttige tips for et godt spørreskjema

1. desember er du velkommen til å delta på Det gode spørreskjema som gjennomføres digitalt. 

Klikk her for å melde deg på.