SurveyXact - Et spørreskjemasystem som fokuserer på brukeropplevelsen


Velg et spørreskjemasystem som fokuserer på brukeropplevelsen

I større virksomheter og organisasjoner er det mange systemer som de ansatte skal kunne navigere i. Derfor er det viktig at du velger systemer som er brukervennlige, enkle og intuitive å komme i gang med. Også når det kommer til spørreskjemasystemer.

Spørreskjema-, markedsføring- og designsystemer er bare noen av de systemene ansatte må forholde seg til. Ikke nok med at de skal kunne forholde seg til dem – de skal også helst kunne arbeide selvstendig i systemene. Derfor bør du velge systemer, som er enkle og intuitive å arbeide med – dog uten at det går på bekostning av funksjonene.

UX-design står for User Experience-design og er med andre ord en måte å skape den gode brukeropplevelsen på. Mange IT-virksomheter har begynt å arbeide med denne metoden, noe som er positivt for deg som bruker.

Fordelene ved UX-design

UX-design handler om å forstå og tilrettelegge brukeropplevelsen, slik at den passer brukernes behov og ønsker, og ikke skaper frustrasjon.

– Hvis brukerne ikke synes at systemet er lett og intuitivt å arbeide i, blir vi jo nødt til at endre det. Det er nøyaktig denne interaksjonen med brukerne som utgjør hele forskjellen, siger Carina Michelle Christensen, som er UX-designer i Stakeholder Intelligence hos Rambøll.

Rambøll står bak spørreskjemasystemet SurveyXact, som er det mest utbredte gjør-det-selv-spørreskjemasystemet i Danmark. Carina Michelle Christensen benytter seg av metoden UX-design i utviklingen av SurveyXact. Dette innebærer blant andet brukertester på de menneskene som bruker systemet hver dag.

Hun lister opp tre gode grunner til hvorfor du skal se etter it-systemer som er utviklet med fokus på brukeropplevelsen.

  1. Forståelse av deg og dine behov

Hvis brukerne ikke aktivt tas med i utviklingsprosessen av komplekse systemer er det en risiko for at brukerne vi finne dem vanskelig og frustrerende å arbeide i. UX-design er en prosess, hvor faktiske brukere, i samarbeid med designere, skaper en forståelse av hvordan det er å bruke systemet.

– Hos SurveyXact bruker vi ofte tenke-høyt-øvelser. En tenke-høyt-øvelse går ut på at en bruker skal løse en oppgave i SurveyXact, mens de snakker høyt om de delene av oppgaveløsningen som er forvirrende, frustrerende og alt imellom, siger Carina Michelle Christensen og fortsetter,

– Imens sitter jeg ved siden av brukeren og stiller spørsmål. Vi får på den måten innsikt i barrierer, tvilsspørsmål og frustrasjoner. Det er verdifull informasjon når brukeropplevelsen skal forbedres. Hvor begynner de å tvile? Hvorfor blir det vanskelig? Hvor sliter de? Det hjelper oss nemlig med å kartlegge de viktigste innsatsområdene, siger Carina Michelle Christensen.  

  1. Brukervennlighet, som ikke begrenser dine handlingsmuligheter

Når det handler om eksempelvis spørreskjemaundersøkelser, kan det være mange forskjellige behov og ønsker hos brukerne. Derfor er derfor behov for et hav av forskjellige funksjoner. Hvis du vil ha den beste mulige undersøkelsen, vil du helst ikke være låst av en for stram designramme.

Den vanskelige balansegangen skapes dog, når disse mange funksjonene skal kombineres med brukervennlighet. Er systemet utviklet uten tilbakemelding fra faktiske brukere, kan det lett bli omstendelig og komplisert å bruke. Derfor skal du både finne systemer som passer til dine behov og som samtidig er lett tilgengelige.

  1. Prioritering av funksjoner

Systemer som SurveyXact, som er et gjør-det-selv-verktøy, er laget med tanke på at du selv skal kunne arbeide i det. Ellers blir det raskt en frustrerende opplevelse.

Det kan være vanskelig å vite nettopp hvilke funksjoner som er de viktigste for at du som bruker enkelt og knirkefritt skal kunne lage profesjonelle spørreskjemaers, men den kontinuerlige kontakten gir et unikt innblikk i de behov og ønsker som brukerne måtte ha. Hos SurveyXact har det blant andet resultert i et brukergrensesnitt med prioritering av de funksjonene som brukes mest.  

På den måten kan nye brukere av systemet raskt komme i gang med å bruke de grunnleggende funksjonene, mens mer erfarne brukere kan benytte seg av mere avanserte funksjoner.