Vi har samlet våre beste tips til din undersøkelse!

For å lykkes med en god undersøkelse med representative data er det viktig med en høy svarprosent. Samtidig er det viktig at du sikrer at undersøkelsen stiller spørsmål som gjør deg i stand til å treffe gode beslutninger i etterkant. Dette stiller høye krav til at du forholder deg strategisk til den målgruppen du vil nå - både med tanke på spørsmålsformulering og de kanalene du vil bruke for å distribuere spørreskjemaet.

Vi hjelper deg på veien med dette og har derfor samlet våre beste tips for at du kan jobbe strategisk med undersøkelsene dine for å sikre resultater av kvalitet.