Tre distribusjonsmetoder som booster din svarprosent

For å oppnå en vellykket undersøkelse med representative data, skal du helst ha en høy svarprosent. Her forteller vi om tre distribusjonsmetoder som kan bidra til å øke din svarprosent.. 

En høy svarprosent gjør deg i stand til å ta informerte beslutninger og skape endringer med spørreundersøkelsen din. Her kan du lese om tre distribusjonsmetoder som kan bidra til å gi deg flere svar og bedre data. 

  1. Send først på mail, deretter påminnelse på SMS
    Utsendelse av en undersøkelse på e-post, for så å påminne via SMS er en god måte å øke svarprosenten din på. Kanskje har respondenten din sjekket mailboksen på et tidspunkt hvor han/hun ikke har hatt tid til å besvare spørreskjemaet. Ved å sende ut påminnelsen på SMS får han/hun en påminnelse via en annen plattform der respondenten kanskje er mer tilgjengelig.

  2. Få deres eget domene
    I stedet for at SurveyXact står som avsender av e-posten og i adresselinjen i browseren, kan dere velge å få deres eget domene. F.eks. kan det være https://svar.bedfriftsnavn.no. Mange er redde for å klikke på lenker de ikke kjenner til av frykt for phishing. Beskjeder og mailer kan være falske og ha som formål å «fiske» (phishing) fortrolig informasjon. Med deres eget domene høyner dere seriøsiteten, da det skaper økt åpenhet og sikkerhet rundt dere som avsendere.

  3. Automatiser undersøkelser
    Dersom utsendelser automatiseres sikrer dere å nå ut til respondenten når det er mest relevant. Når en kunde for eksempel registreres i et CRM-system kan SurveyXact sende kunden en invitasjon til spørreundersøkelsen – helt automatisk. På denne måten får dere kundens tilbakemelding mens hendelsen er helt frisk i hukommelsen.