Vi reintroduserer webinarer

 

Rambøll har 30 års erfaring med spørreskjemaundersøkelser og vi ønsker alltid å dele vår kunnskap. I 2018 har vi prøvd å gjøre det enda enklere å lære om muligheter i SurveyXact og ta del i kompetansen Rambølls dyktige konsulenter besitter - gjennom å reintrodusere webinarer.​

 

Webinarene blir avholdt løpende, er gratis og varer i 20-30 minutter. Tema vil variere fra gang til gang og inkluderer tekniske funksjoner som finnes i SurveyXact, men også input fra spesifikke fagområder.

Vi starter blant annet med en webinarserie om HR-målinger i 3 deler som tar seg for ulike ledd i prosessen med å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Denne serien er relevant for deg som allerede gjennomfører, eller som skal i gang med, medarbeiderundersøkelser. Senere denne våren kommer vi til å introdusere SurveyXact sitt nye og etterlengtede påmeldingsverktøy.

I 2018 avholder vi følgende webinarer (kl. 09.00-09.30):

  • 27.apr: HR-målinger: Generelt om HR-målinger
  • 25.mai: SurveyXact som et påmeldingsverktøy
  • 08.jun: HR-målinger: Hva skal man egentlig måle i en MU?
  • 24.aug: Lag din første undersøkelse i SurveyXact
  • 07.sep: HR-målinger: Oppfølgning etter en medarbeiderundersøkelse
  • 16.nov: Arbeide med live-rapportering i SurveyXact

Vi håper webinarene vil inspirere til nye ideer hos både nye og gamle SurveyXact-brukere, samt gi nyttige innblikk i ulike typer undersøkelser. Videre vil dere høre på og lære av bransjens kanskje dyktigste innenfor ulike emner som blir tatt opp.

 

Du melder deg på webinarer gjennom å klikke her.

 

Webinarserie om HR-målinger

Jo bedre du forstår menneskene som arbeider i virksomheten din, jo bedre resultater skaper dere sammen. HR-målinger er verktøy for å forstå medarbeidere og ledere, men også verktøy som de selv kan bruke til å skape utvikling.

Gjennom en serie på tre webinarer presenterer vi hvordan HR-målinger brukes på en god måte, slik at de skaper utvikling og gode resultater.

27.apr: HR-målinger: Generelt om HR-målinger

Dersom man ønsker å skape innsikt om medarbeiderne og lederne er HR-målinger gode verktøy, men når er det egentlig riktig å bruke disse? Vi presenterer forskjellige former for HR-målinger, og hva man kan forvente å få ut av disse.

08.jun: HR-målinger: Hva skal man egentlig måle i en MU?

Hvordan sørger man for at medarbeiderundersøkelsen er relevant for nettopp våre ansatte? Vi snakker om hva det ofte er viktig å måle, og hvordan man finner ut hva som er viktig for nettopp din virksomhet.

07.sep: HR-målinger: Oppfølgning etter en medarbeiderundersøkelse

Når undersøkelsen er gjennomført starter den viktigste og ofte vanskeligste jobben, å sørge for at undersøkelsen faktisk skaper utvikling. Vi presenterer vårt rammeverk for oppfølging av medarbeiderundersøkelser, og hvordan resultatene skal føre til handling heller enn å bli lagt i en skuff.