Delta på webinar: Et halvt år med hjemmekontor - hva har vi lært?

Er du en av mange som lurer på hva som skal til for at arbeid hjemmefra fungerer best mulig? Da bør du melde deg på vårt webinar 18. september!

Rambøll har de siste månedene kartlagt hvordan ansatte i en rekke norske virksomheter opplever det å jobbe hjemmefra.

18. september kl. 10.00 deler vi erfaringer fra disse undersøkelse i et times langt webinar. Vi vil blant annet gå inn på:

  • Hvordan trives norske arbeidstakere med å jobbe hjemmefra?
  • Hvilke forhold skaper trivsel og god oppgaveløsing fra hjemmekontoret?
  • Hva skal man være spesielt oppmerksom på ved utstrakt bruk av hjemmekontor i fremtiden?

Trykk her for å melde deg på webinaret. Det er gratis å delta, men du er nødt til å melde deg på for å få tilgang.

Del gjerne invitasjonen hvis du har noen kollegaer eller kjente som dette vil være aktuelt for.

Håper å se deg 18. september.