Delta på webinar: 10 måneder med hjemmekontor - hva har vi lært?

Rambøll gjentar det populære webinar om lærdom fra hjemmekontor. Nå med oppdatert innhold og fokus på langtidseffekter. 

Fra mars 2020 frem til nå har de aller fleste jobbet hjemmefra, og mye tyder på at hjemmekontor vil være en stor del av hverdagen en stund ut i 2021. Temaer som fjernledelse, produktivitet og digitale kontaktpunkter er mye omdiskutert i dagens situasjon. Det blir hevdet av koronapandeminen har endret måten arbeidslivet blir organisert på for godt.

Rambøll har det siste året kartlagt hvordan ansatte i en rekke norske virksomheter opplever det å jobbe hjemmefra. 26. januar kl 09.00 deler vi erfaringer fra disse undersøkelse i et times langt webinar. Vi vil blant annet gå inn på:

  • Hvilke forhold skaper trivsel og god oppgaveløsing fra hjemmekontoret?
  • Vi ser flere langtidseffekter. Hvilken betydning har disse for norske virksomheter?
  • Hva skal man være spesielt oppmerksom på ved utstrakt bruk av hjemmekontor i fremtiden?

Trykk her for å melde deg på webinaret. Det er gratis å delta, men du er nødt til å melde deg på for å få tilgang.

Del gjerne invitasjonen hvis du har noen kollegaer eller kjente som dette vil være aktuelt for.

Håper å se deg 26. januar.