Webinar: Brukerpanel i SurveyXact

Visste du at SurveyXact har en egen løsning for brukerpanel? Flere kommuner og medlemsorganisasjoner bruker allerede panelløsningen i SurveyXact til å samle inn innsikt om innbyggere eller brukere.

Et panel er en database med bakgrunnsopplysninger og kontaktinformasjon til en gruppe brukere/innbyggere. Paneldeltakerne kan importeres fra andre datakilder til SurveyXact, alternativt kan brukerne selv melde seg inn i panelet ved å besvare et enkelt spørreskjema. Lenke til påmelding kan eksempelvis publiseres på virksomhetens nettsider, via QR-koder eller andre kanaler.

Når en virksomhet skal gjennomføre undersøkelser rettet mot sine brukere/innbyggere innenfor ulike områder, kan de trekke deltakere direkte fra panelet i SurveyXact. Ved utvelgelse av paneldeltakere kan man selektere på demografiske variabler og/eller interesseområder. 

SurveyXact gjennomfører nå et webinar der vi informerer om panelløsningen i SurveyXact. Vi vil snakke om panelundersøkelser generelt, mulige bruksområder, samt se på den tekniske løsningen i systemet.

Webinaret er gratis og blir avholdt tirsdag 18. oktober, kl. 09.00 - 09.45. Klikk her for å melde deg på.