Webinar: Lær hvordan du kan jobbe med bakgrunnsopplysninger i SurveyXact

Lær om hvordan man kan importere respondenters bakgrunnsopplysninger, hvilke fordeler dette gir og hva man bør tenke på når man jobber med bakgrunnsopplysninger. 

Ofte har man opplysninger om respondentene sine i forkant av en undersøkelse som kan være nyttig å inkludere i undersøkelsen. Det kan være informasjon om alder, ansiennitet, geografi, avdelingstilhørighet, bransjetilhørighet, eller noe helt annet. Disse opplysningene kan man importere i undersøkelsen før man distribuerer den til respondentene. Det sikrer korrekt informasjon om respondentene, samtidig som at man sparer respondentene for å fylle ut informasjon man allerede besitter i selve spørreskjemaet.

Det er både mulig å referere til respondentens bakgrunnsopplysninger i selve spørreskjema, samt opprette aktiveringer (betinget visning av spørsmål) basert på respondentenes bakgrunnsopplysninger. Bakgrunnsopplysninger kan også benyttes i analysen av din undersøkelse. Det er blant annet mulig å foreta krysstabuleringer, opprette sammenligninger og filtrere hele rapporter basert på bakgrunnsopplysninger. Det er med andre ord flere fordeler ved å importere bakgrunnsopplysninger om respondentene, men det er også noen ting det er viktig å tenke på når du jobber med disse opplysningene. I dette webinaret går vi derfor gjennom: 

  • Bakgrunnsskjema – når bør man bruke det?
  • Hva bør du tenke på før du importerer bakgrunnsopplysninger
  • Hvordan importere bakgrunnsopplysninger i SurveyXact
  • Hvordan opprette referanser og aktiveringer i spørreskjema basert på bakgrunnsopplysninger
  • Hvordan bruke bakgrunnsopplysninger i analysen
  • Problemstillinger som kan oppstå når man jobber med bakgrunnsopplysninger i anonyme spørreskjemaer

Webinaret er gratis og avholdes av Rambølls konsulenter torsdag 16. februar 2023 fra kl. 09:00-09:45. Klikk her for å melde deg på.