Webinar om nye rapporteringsmuligheter i SurveyXact 27. januar 2022

SurveyXact inviterer til webinar om hvordan man kan sammenligne resultater på en enkelt og tydelig måte i vårt nye rapporteringsverktøy.  

I SurveyXact har vi utviklet et nytt rapporteringsverktøy som skal gjøre det mulig å bygge rapporter som enkelt og tydelig formidler innsikt. Vi ønsker å invitere deg til et webinar hvor vi vil vise hvordan du med det nye rapporteringsverktøyet lager rapporter som sammenligner resultater på forskjellige måter. Her vil du lære:    

  • Sammenligning av resultater på tvers av to eller flere gjennomførte undersøkelser ved opprettelse av samleanalyser og bruk av benchmark.
  • Krysning av variabler for å se sammenhenger mellom resultater. 
  • Opprettelse  av underrapporter basert på ulike variabler. 

 

Webinaret er gratis og blir avholdt torsdag 27. januar 2022 fra kl 09:00-09:45. Klikk her for å melde deg på.