Webinar: Tilbakekomst til kontoret - lærdom fra pandemien  

Etter at samfunnet stengte ned i mars 2020 har fjernarbeid blitt en sentral del av det norske arbeidsliv. Denne perioden har vist at det finnes flere mulige gevinster ved å la ansatte jobbe delvis hjemmefra. I tillegg har det oppstått en forventning blant ansatte, om en mer utstrakt bruk av hjemmekontor, når vi nå nærmer oss en mer normal arbeidshverdag med tilbakekomst til kontoret. Mange virksomheter står ovenfor en viktig oppgave – hvordan organisere fremtidens arbeidsplass på best mulig måte.

Tirsdag 14. september kl 09.00 – 10.00 deler vi erfaringer fra disse undersøkelse i et webinar. Vi vil blant annet gå inn på:

  • Hvilke forhold påvirker hvorvidt man som virksomhet er rustet for en hybrid arbeidsløsning?
  • Hvilke forventninger og behov har norske ledere og medarbeidere til fremtidens arbeidsplass?
  • Hva kan man som virksomhet gjøre for å få mest ut av en fremtid med hybride arbeidsløsninger?

Trykk her for å melde deg på webinaret. Webinaret er åpent for alle og det er gratis å delta, men du er nødt til å melde deg på for å få tilgang.

Webinaret bygger videre på vår populære webinarserie «Lærdom fra hjemmekontorene» av Vetle Høivang.