Xact - fra internt verktøy til Skandinavias ledende system for kunnskapsinnhenting

En ny undersøkelse hvert femte minutt. Så ofte starter en person en ny kunnskapsinnhenting i Xact.

I over 20 år har vi utviklet systemet og produktspekteret vi tilbyr våre kunde. Vårt mål har alltid vært å levere verdens beste plattform for opprettelse av undersøkelser og kunnskapsinnhenting.

Dette gjelder selvfølgelig den tekniske siden av systemet, men i høyeste grad også brukersiden. Vi i Xact er (og har alltid vært) rådgivende eksperter, og vår ytterste oppgave er å hjelpe kundene våre med å nå sine mål gjennom grundig kunnskapsinnhenting.

Derfor er det selvfølgelig viktig at systemet er allsidig og i stand til å løse alle oppgaver for et bredt spekter av kundesegmenter; samtidig må det være brukervennlig, kreve minimale tekniske ferdigheter for å bruke og legge til rette for enkel, men grundig kunnskapsinnhenting.

Men dette er bare fundamentet - alt som må være på plass for at systemet skal være verdiskapende for våre kunder.

Xact hjelper deg med å forstå det uforutsigbare

Der Xact og vår ekspertise virkelig kommer til uttrykk, er i måten vi samarbeider med kunder om kunnskapsinnhenting og interessentinnsikt på tvers av bransjer, organisasjoner og samfunn.

Moderne organisasjoner er avhengige av et økende antall forskjellige systemer, som alle snakker med hverandre på tvers.

Et lite eksempel er samarbeidet mellom en salgs- og en markedsføringsavdeling, der forbindelsen mellom salgsavdelingens CRM-system og markedsføringsavdelingens e-postautomatiseringsverktøy er avgjørende i arbeidet med potensielle kunder og nye salg.

Fant kunden dere gjennom en annonse, hvilke sider har de besøkt på nettsiden, hvor langt i kundereisen er de, når bør salgsavdelingen kontakte dem?

Alt dette er datapunkter som kan analyseres, behandles og til slutt brukes til å optimalisere både interne og eksterne prosesser. Fordelen med denne typen data er at de er relativt konstante og forutsigbare. Det er data som er enkle å dekode og systematisere, og når de først er plottet inn i et Excel-ark, er det lite sannsynlig at de vil endre seg.

Men menneskelige følelser, holdninger og andre former for «myke» data er en helt annen sak.

Det er ikke mulig på samme måte å systematisere en persons holdninger til for eksempel jobben, et opplæringskurs, et kommunalt byggeprosjekt og så videre. Denne typen data er vanskelig å definere, er ofte foranderlig og krever helt andre metoder og verktøy for å kunne brukes effektivt.

Men det er også ekstremt verdifull kunnskap. Og det er her Xact virkelig sprer vingene sine.

Vårt mål er ikke «bare» å gi kundene de beste tekniske forutsetningene for innsamling av myk kunnskap - Xact hjelper også til med å behandle, systematisere og ikke minst knytte dataene sammen med virksomhetens andre datapunkter.

En familie av brede og tilpassede løsninger

Det er én utfordring som er felles for all kunnskapsinnhenting - å stille de riktige spørsmålene og deretter samle inn og behandle de riktige dataene som fører til nyttige, bærekraftige endringer.

Dette gjelder spesielt når kunnskapsinnhentingen din involverer mennesker og andre typer «myke» datapunkter. Fordi Xact er en stor plattform som kan stille alle typer av spørsmål, er det til tider også vanskelig å vite hvilke spørsmål som skal stilles og i hvilket format som er best.

Derfor har vi i løpet av de siste tre årene utvidet Xact fra ett enkelt system til en familie av systemer som støtter kundenes behov enda bedre.

De nyeste tilskuddene er PeopleXact og EngageXact.

 

De har hver sine fokusområder, men deres felles formål er å konkretisere de vanligste interessentinteraksjoner innenfor sine respektive områder. Systemene kan dermed hjelpe kundene våre med å komme raskere i gang med kunnskapsinnhenting, ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, behandle relevante data effektivt, og føre til konkrete analyser.

Dette gjøres direkte ved hjelp av våre erfarne konsulenter; indirekte gjennom systemets funksjoner, som blant annet kontinuerlig og automatisk analyserer de innsamlede dataene og presenterer dem i de formatene du ønsker.

Resultatet er skreddersydd kunnskapsinnhenting som er raskt oppe og går, integreres sømløst med ulike andre data i organisasjonen, som for eksempel medarbeiderinformasjon etc., og til slutt resulterer i løpende, konkret og handlingsorientert rapportering som gjør det enkelt å omsette den nye innsikten til resultater.

Utviklingen går fort, og vi har ingen planer om å sette ned farten

Xact startet for over to tiår siden med mål om å hjelpe organisasjoner og institusjoner med å forstå seg selv, sine ansatte og innbyggerne bedre, slik at de til slutt kunne levere bedre tjenester.

Det målet har ikke endret seg. Det har heller ikke vår ekspertise og motivasjon. Og vi utvikler fortsatt produktutvalget vårt like mye, om ikke mer, for å ligge i forkant.

Det som har endret seg, er vår erfaringsbase og vår innsikt i kundenes behov.

I løpet av de 20 årene har Xact utviklet seg fra å være et internt prosjekt i Rambøll til å bli Skandinavias ledende system for kunnskapsinnhenting og gjennomføring av spørreundersøkelser og engasjementsstudier.

Og vi har ingen planer om å endre det med det første.