Aktiveringer

I denne supportartikkelen viser vi hvordan man med hjelp av funksjonen «Aktiveringer» kan lage stier i spørreskjemaet ved å skjule/vise bestemte spørsmål til bestemte respondenter. Dermed kan man i samme spørreskjema sende respondenter i forskjellige retninger, alt etter avgitte svar fra respondenten.

Tips: Aktiveringer kan også opprettes basert på bakgrunnsopplysninger man importerer i

 bakgrunnsskjemaet. Les om import av bakgrunnsopplysninger her.

 

Opprett en aktivering

Aktiveringer er regler for når et spørsmål skal vises eller skjules for bestemte respondenter. Regelen for aktiveringen baserer seg på et svar respondenten tidligere har gitt i undersøkelsen. Start derfor med å opprette spørsmålet som regelen for aktiveringen skal baseres på. I dette eksempelet er det «Har du hatt medarbeidersamtale?». Deretter opprettes spørsmålet som skal vises/skjules for de bestemte respondentene. I dette tilfellet er det «Har tiltak blitt fulgt opp etter samtalen?».

Husk å ha et sideskift mellom disse spørsmålssidene, ellers vil ikke aktiveringen fungere.

For å lage en aktivering må man sørge for å stå på det spørsmålet som skal vises/skjules for de bestemte respondentene. Klikk deg til Aktiveringer øverst til høyre i bildet:

 

 

Klikk på Opprett ny aktivering. Gi aktiveringen et navn, og klikk deretter på Spørsmål:

 

TIPS: Det er valgfritt å navngi aktiveringer, men det kan være lettere å holde orden på de du legger inn dersom du definerer dem med egne navn.

 

Ved å klikke på Spørsmål, kan du søke frem eller scrolle ned til spørsmålet som aktiveringen skal basere seg på. Når det er gjort, kan du klikke på Kategori og velge svaret respondenten skal ha gitt. I dette eksempelet velger vi «Ja». Trykk Lukk for å lagre aktiveringen.  

 

TIPS: Du kan velge om spørsmålet skal vises for respondenter som har svart noe bestemt eller har svart «alt annet enn» ved å endre mellom = og <>.  

Du vil heretter kunne se at du har opprettet en aktivering i oversikten til venstre. Dette vises ved en  på spørsmålet, og ved å holde musepekeren over denne kan du se den tilknyttede aktiveringsregel:

 

 

Angi flere regler i en aktivering

Det er også mulig å kombinere forskjellige betingelser for den samme aktiveringen. Disse betingelsene kan være forbundet med Og eller Eller. Velger du Og, må alle betingelsene være oppfylt. Velger du Eller, må én av betingelsene være oppfylt.  

Kombiner de forskjellige regler ved å trykke på Og/Eller i aktiveringen. Trykk Lukk når aktiveringen er klar.  

TIPS: Du kan legge til flere regler i aktiveringen, men vær forsiktig med å kombinere Og og Eller i samme regel. 

 

Slette en aktivering

For å slette en aktivering helt, trykker man på Aktiveringer nederst i kolonnen til venstre i bildet:

 

Velg aktiveringen du vil slette, og trykk deretter på  øverst til høyre i bildet:

 

 

Fjerne en aktivering fra et element

For å fjerne aktiveringen fra et element, men beholde selve aktiveringen, går man til elementet hvor aktiveringen skal fjernes, og klikker seg til Aktivering i menyen til høyre. Deretter trykker man på navnet til aktiveringen, og trykker Fjern aktivering fra element:

 

 

 

Gjenbruke aktiveringer

Når du har opprettet en aktivering, kan du gjenbruke den på andre elementer slik at du ikke trenger å opprette den samme aktiveringen flere ganger. Det betyr at du også kan fjerne en aktivering fra et element uten å slette aktiveringen hvis ønsker å bruke den igjen.

I spørsmålsoversikten trykker du på spørsmålet som aktiveringen skal tilknyttes. I menyen til høyre trykker du deretter på Aktiveringer. Her kan du klikke på Gjenbruk aktivering:

 

 

Velg aktiveringen du ønsker, og klikk deretter Lukk for å lagre:

 

Se også videoguide her: