Dashbord i SurveyXact

Beta-versjonen av dashbordmodulen i SurveyXact har vært tilgjengelig det seneste året. Siden lanseringen har vi jobbet med å legge til flere funksjoner og implementert mange justeringer basert på tilbakemeldinger fra SurveyXact-kunder.

Vi har nå fjernet beta-taggen, og flyttet dashbord til vår nye «Presentation»-seksjon. Det vil imidlertid tilkomme flere oppdateringer og funksjoner i dashbordmodulen i løpet av 2021. Denne veiledningen oppdateres løpende deretter.  

Presentasjon 

Vi har lagt til en ny seksjon i navigasjonslinjen til venstre i SurveyXact, kalt «Presentation». Eksisterende dashbord har blitt flyttet til den nye seksjonen, og nye dashbord opprettes nå under «Presentation».

Når den nye rapportbyggeren lanseres vil den også inngå som en del av «Presentation»-seksjonen.

Inntil nå har dashbord vært en del av «Analyse»-fane, hvor funksjonen har vært tilgjengelig via et «Prøv beta-versjonen»-bilde. Dette bildet har nå blitt erstattet med et som henviser brukeren til «Presentation»-fanen.

 

Presentasjonsoversikt

I oversikten har du tilgang til dine eksisterende dashbord. Her kan du slette, kopiere og endre navn på dem, samt opprette nye dashbord. Du kan i tillegg fordele tilgang til dine dashbord her. 

Dashbord

Når du oppretter et nytt dashbord åpnes designeren. Her velger du layout, legger til figurer og flere sider om nødvendig.

 

Design og innstillinger

Øverst til høyre kan du angi noen generelle innstillinger for dashbordet.

Ved å klikke på  kan du endre logo, farge på header og farge på font.

Dersom undersøkelsens layoutmal inneholder en tilpasset farge og logo, vil disse automatisk benyttes når du oppretter nye dashbord. Hvis layoutmalen endres etter dashbordet er opprettet endres imidlertid ikke farge og logo automatisk.

Ved å klikke på  kan du velge hvilket av språkene i undersøkelsen spørsmålene i dashbordet skal vises på, i tillegg kan du endre navn på dashbordet.

Ved å klikke på   kan du legge til visningsfiltre i dashbordet.

Et visningsfilter er leserens mulighet for å selv definere datagrunnlaget. Når du deler dashbordet vil andre brukere kunne benytte disse filtrene til å filtrere dynamisk i dashbordet.

Sider og layout

Et dashbord kan inneholde flere sider. Du kan legge til sider ved å klikke på ikonet . Rekkefølgen på sidene kan endres ved å dra- og slippe fanene. Ved å klikke på de tre prikkene ved navnet på sidene, kan du endre navn, slette og kopiere dem. Du kan også skjule sider fra navigasjonspanelet og fra publiserte dashbord. Dette forklares mer inngående under. 

Ved å klikke på «Layout» i verktøylinjen øverst kan du velge oppsett og antall elementer dashbordet skal inneholde.

 

Legge til elementer

Fra verktøylinjen kan du også legge til tekstelementer eller bilder ved å klikke på følgende ikoner:

Ved å klikke på kan du legge til tekst i et element, i verktøylinjen øverst har du videre mulighet til å formatere teksten.  

Ved å klikke på  kan du legge til et bilde i et element. Etter å ha lagt til bildet kan du legge til tekst, enten tittel over bildet eller notater under bildet, for å kombinere bilde og tekst i et element.

Figurer legges til ved å velge enten «Click to insert figure», eller ved å klikke på «Insert figure» i verktøylinjen øverst.

Etter å ha valgt en figur, velger du spørsmål fra sidepanelet og klikker «OK».

 

Rediger figur: Visnings-fane

Du kan redigere flere standardinnstillinger for figuren. Innstillingene varierer noe avhengig av figurtype.

I dette eksemplet, med bar-figuren, har man mulighet til å redigere følgende:

  • Type: Endre den valgte figuren
  • Farge: Velge forhåndsdefinerte fargeskalaer eller opprette egne. Du kan også enkelt invertere fargeskalaen.
  • Tittel: Legge til tittel over figuren i tillegg til spørsmålsteksten. Eventuelt kan spørsmålsteksten skjules og kun tittelen vises.
  • Notat: Legge til ytterligere informasjon ved å legge til et notat under figuren.  
  • Tilpasning: Vise antall svar og skjule tomme kategorier.

Autofargeskalaer

Autofargeskalaer velges under «Farge», hvor de er plassert som de to første fargepalettene.

Deg som bruker trenger derfor ikke å bruke tid på å lage forskjellige fargeskalaer, hvis spørreskjemaet inneholder et forskjellig antall kategorier, da autofargeskalaene selv sørger for dette.

Det er to typer av fargeskalaer:

  1. Kategorisk skala
  2. Normativ skala

Antallet farger tilpasses automatisk etter antallet kategorier på spørsmålet/spørsmålene hvor skalaen anvendes.

Er det 5 kategorier foreslår systemet automatisk 5 farger, og det blir automatisk foreslått 10 farger, hvis der er 10 kategorier osv.

Forskjellen på de to typer beskrives herunder.

Kategorisk skala

Den kategoriske fargeskala kan med fordel anvendes på spørsmål som ikke anvender en gradert skala (f.eks. en likertskala).

Fargerne beregnes slik at kravene i forhold til lesbarhet og tilgjengelighet på nett overholdes i størst mulig grad.

Normativ skala

På spørsmål med en gradert skala (f.eks. en likertskala) anbefales den normative fargeskala som automatisk oppretter antall farger fra grønn til rød.

Rediger figur: Data-fane

Under data-fanen kan du velge hvilke spørsmål som skal inngå i figuren. Dersom det er en bar-figur, kan du sortere rekkefølgen på spørsmålene.

Filter og sammenligning

Klikk på «Lage filter» for å legge til et filter i dashbordet.

Du kan opprette to typer filtre:

  1. Et overordnet filter som inkluderer alle figurer i dashbordet.
  2. Filter på en enkelt figur.

Klikk på «Opprett benchmark» for å legge til en sammenligning/benchmark i figuren. Klikk deretter påved «Sammenligninger», hvorpå du kan legge til et filter som danner sammenligningsgrunnlaget.

 

Link til annen side

Klikk på link-ikonet inne i figuren for å legge til en kobling fra det valgte feltet til en annen side i dashbordet. Brukeren vil dermed bli videresendt til denne siden når de klikker på «Se mer».

Dersom du klikker på «Skjul i navigasjon» under   kan ikke brukeren se de andre sidene i dashbordet.

 

Forhåndsvisning

Ved å klikke på «Vis» øverst til høyre får du opp en forhåndsvisning av dashbordet, og vil kunne se hvordan dashbordet ser ut for brukere som får tilgang til det.

I denne visningen kan du teste filtre, lenker til andre sider osv.

Klikk på rediger-ikonet   øverst til høyre for å fortsette å redigere dashbordet.  

 

Dele dashbord

Tidligere måtte man gi andre brukere tilgang til dashbord under Brukere-fanen på forsiden i SurveyXact. Nå gjøres dette direkte inne i dashbordet, noe som gjør tilgangsstyringen mye mer tilgjengelig.

Klikk på «Share»-knappen for dele dashbordet:

Dele med offentlig lenke:

Deling med offentlig lenke («share by public link») aktiveres enkelt. En ny funksjon sikrer at alle delte lenker nå som standard har en tidsbegrensning. Du kan endre tidsbegrensningen, eventuelt velge å fjerne tidsbegrensningen. Vi anbefaler imidlertid alltid å sette en tidsbegrensning på tilgangen.

Når du klikker på «OK» vises et sidepanel med lenken til dashbordet.

Dersom du ønsker å utvide tidsbegrensningen kan du enkelt gjøre dette ved å klikke påog velge hvor mye tid du ønsker å legge til.

Dele med bruker:

Klikk på «dele med bruker» for å gi andre brukere tilgang til dashbordet.

Du gir tilgang til eksisterende SurveyXact-brukere ved å taste inn brukernavn eller e-postadresse og velge aktuell bruker fra listen.

For å dele dashbordet med eksterne som ikke har en SurveyXact-bruker, skriver du inn e-postadressen til vedkommende og velger å sende en invitasjonsmail.

Brukere som har blitt tildelt tilgang vises i sidepanelet, der du kan utvide tidsbegrensningen på tilgangen, samt slette brukeres tilgang.

 

Vi bruker informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler til å lagre innstillingene dine og generere statistikk. Denne informasjonen deles med tredjepart. Les mer her