Supportartikler

På denne siden finner du supportartikler, hvor du kan lese mer om funksjoner i SurveyXact.

Datainnsamling

Analyse

  • Analyse og rapportering i SurveyXact. Les om fremvisningmetoder og hvordan du kan lage gode rapporter.
  • Dashbord. Her finner du oversikt over hvordan du oppretter og redigerer dashbord.
  • Beregnede variabler. Lær hvordan du kan utvide analysemulighetene ved å opprette beregnede variabler, som er nye variabler vi lager basert på eksisterende variabler.
  • Samleanalyse: I denne supportartikkelen beskriver vi hvordan du kan opprette en samleanalyse for å sammenligne resultater på tvers av to eller flere gjennomførte undersøkelser i SurveyXact, blant annet ved bruk av benchmark. 

Diverse

  • Notifikasjoner. Lær hvordan du kan sende automatiserte epostmeldinger til en eller flere mottakere når en respondent avslutter sin besvarelse. 
  • Oversettelser. I denne supportartikkelen beskriver vi hvordan du oversetter spørreskjemaer når du legger til flere språk i din undersøkelse. Du kan oversette spørreskjema til andre språk manuelt direkte i systemet, alternativt kan du importere oversettelser ved bruk av en oversettelsesfil.

Personvern og GDPR