Supportartikler

På denne siden finner du supportartikler, hvor du kan lese mer om funksjoner i SurveyXact.

Datainnsamling

 • Bakgrunnsskjema. Hva er et bakgrunnsskjema og når bør man bruke det? Les om hva du bør tenke på før du importerer bakgrunnsopplysninger og hvilke fordeler et bakgrunnsskjema vil gi.  
 • Import av bakgrunnsopplysninger. Lær hvordan du importerer bakgrunnsopplysninger i din undersøkelse i SurveyXact. 
 • Distribusjon av undersøkelser. I denne supportartikkelen viser vi hvordan du kan distribuere undersøkelser i SurveyXact på forskjellige måter.

Analyse

 • Analyse og rapportering i SurveyXact. Les om fremvisningmetoder og hvordan du kan lage gode rapporter.
 • Dashbord. Her finner du oversikt over hvordan du oppretter og redigerer dashbord.
 • Beregnede variabler. Lær hvordan du kan utvide analysemulighetene ved å opprette beregnede variabler, som er nye variabler vi lager basert på eksisterende variabler.
 • Samleanalyse: I denne supportartikkelen beskriver vi hvordan du kan opprette en samleanalyse for å sammenligne resultater på tvers av to eller flere gjennomførte undersøkelser i SurveyXact, blant annet ved bruk av benchmark. 
 • RapportbyggerI denne supportartikkelen beskriver vi hvordan du navigerer i den nye rapportbyggeren i SurveyXact.

Diverse

 • Notifikasjoner. Lær hvordan du kan sende automatiserte epostmeldinger til en eller flere mottakere når en respondent avslutter sin besvarelse. 
 • Oversettelser. I denne supportartikkelen beskriver vi hvordan du oversetter spørreskjemaer når du legger til flere språk i din undersøkelse. Du kan oversette spørreskjema til andre språk manuelt direkte i systemet, alternativt kan du importere oversettelser ved bruk av en oversettelsesfil.
 • Aktiveringer: I denne supportartikkelen viser vi hvordan man kan lage stier i spørreskjemaet ved å skjule/vise bestemte spørsmål for bestemte respondenter. Da kan man i samme spørreskjema sende respondenter i forskjellige retninger, alt etter avgitte svar fra respondenten.
 • Referanser: I denne supportartikkelen lærer du hvordan du kan bruke referanser til å skreddersy dine undersøkelser til dine respondenter. Vi beskriver hvordan du kan bruke referanser i både i spørreskjema, distribusjonsmeldinger og rapporter i SurveyXact.

Personvern og GDPR

Tips til undersøkelsen