Bravura ville vokse – men ikke på bekostning av kvaliteten

Bravura

Vekst er krevende. Det forutsetter vanligvis nye kunder, nye medarbeidere og nye måter å arbeide på – bare for å nevne noen eksempler. Fortløpende kundetilfredshetsmålinger er en naturlig del av en langsiktig og bærekraftig vekststrategi, for å unngå at de mange forandringene går ut over kvaliteten.

Rekrutteringsfirmaet Bravura var bevisst på dette og brukte derfor SurveyXact til å måle tilfredsheten hele veien gjennom en sterk vekstperiode. Bravura hadde målt tilfredsheten tidligere, men med SurveyXact var det nå også mulig å automatisere kunnskapsdelingen, slik at medarbeiderne hele tiden var oppdatert og kunne reagere på fall i tilfredsheten.

Eller sagt på en annen måte: Bravura kunne opprettholde kvaliteten og beholde kundene, samtidig som virksomheten vokste.

Bravura bruker blant annet:

Mer informasjon:

Hvis du vil vite mer om hvordan Bravura bruker SurveyXact, er det bare å ringe oss på + 47 47 46 14 95.