Bruker- og innbyggerundersøkelser

Trenger du å vite hva brukerne dine mener om en tjeneste eller opplevelse? Med SurveyXact kan du spørre dem på den måten som gir deg det beste datagrunnlaget.

Bruk SurveyXact til for eksempel:

  • innbyggerpaneler
  • brukertilfredshetsundersøkelser
  • innbyggerundersøkelser
  • mobile undersøkelser
  • image- og kjennskapsundersøkelser
  • effektmålinger og evalueringer
  • holdningsundersøkelser