Engasjerte ansatte på tvers av landegrensene

PeopleXact - et sterkt grunnlag for kontinuerlig utvikling av medarbeiderengasjement og trivsel

Nordic Houseware Group er et selskap i rask utvikling som for tiden implementerer en ny strategi. Dette skiftet krever mye fra ansatte og betyr store endringer for flere av dem. – I strategien har vi et sterkt fokus på effektivisering og kommersialisering – men vi kan bare lykkes hvis vi også fokuserer på menneskene i organisasjonen, sier salgsdirektør Nicolai Blicher Frederiksen, som sammen med selskapets finansdirektør har ansvaret for Nordic Houseware Groups arbeid med engasjement og arbeidsmiljø. For å oppnå dette fokuset har Nordic Houseware Group valgt å bruke PeopleXact til å måle engasjementet til sine ansatte.

Involvering av alle ansatte er en topp prioritet
I Nordic Houseware Groups søken etter en partner har det vært lagt vekt på en enkel og teoretisk forsvarlig løsning som ikke krever omfattende administrative ressurser. Med en slik løsning vil det være tid og energi til å fokusere på det viktigste: "For oss er arbeidet med involvering og oppfølging det viktigste".

Muliggjør utførelse og handling
I tillegg til involvering er oppfølging og utførelse også avgjørende i Nordic Houseware Group. Typen informasjon som PeopleXact kan bidra med, muliggjør aktiv handling og oppfølging basert på klare og tydelige resultater. Selskapet har satt pris på denne muligheten for utførelse, da de har vært i stand til å følge opp resultatene løpende på en smidig og dynamisk måte. Dette har også hatt den fordelen at de ansatte har opplevd nytten og viktigheten av prosessen:
"Vi har vært veldig flinke til å bruke resultatene. Vi har aldri før kommet så godt i dybden med undersøkelsen og har skapt et reelt engasjement for alle ansatte".

Derfor falt valget på PeopleXact, som inneholder en målrettet og brukervennlig rapportering. Denne identifiserer de viktigste fokusområdene og gir konkrete tiltaksforslag for den enkelte leder. I tillegg finnes det et informativt kunnskapsunivers som blant annet støtter oppfølgingsarbeidet med prioriteringer og forbedringsaktiviteter etter undersøklesen. "Vi har fulgt anbefalingene fra Rambøll. Vi har avdelinger på tvers av landegrenser, noe som har medført at noen har vært fysisk samlet, mens andre er samlet virtuelt. Alle ansatte har vært involvert i sitt teams arbeid for å finne forbedringspunkter som de trenger å jobbe med over en 6 måneders periode - etter det følger vi opp."

Tillit er nøkkelen
I Danmark er det generelt tillit til selve prosessen og det faktum at ens svar behandles konfidensielt uten at selskapet kan se individuelle svar. Tilliten til undersøkelsen er imidlertid ikke fullt så høy i de andre landene. For eksempel, i flere østlige land, er det en større skepsis til om enkeltpersoner faktisk forblir anonyme og hvem som kan få tilgang til den oppgitte informasjonen. Her har Nordic Houseware Group hatt stor nytte av å kunne understreke Rambøll-konsernets stiftelse, globale navn og respekterte omdømme for å skape større tillit blant ansatte.

Intuitiv og enkel å bruke
Nordic Houseware Group opplever at PeopleXact er utrolig brukervennlig og at rapportering og støtten fra Rambøll er god. Det har vært en stor fordel for selskapet at de kun måtte oppgi relevant informasjon (som for eksempel navn, e-postadresser, språk, etc.), hvor Rambøll deretter har satt dette opp i systemet. Derfra har selskapet selv kunnet starte selve undersøkelsen. Nordic Houseware Group legger også vekt på muligheten for å kunne tilpasse ønsket språk til de forskjellige respondentene, da de opplever at de får bedre og mer utfyllende svar når ansatte kan svare på sitt eget språk. Om bruken av PeopleXact sier Nordic Houseware at: "Det var superenkelt! Rapportene er omfattende og veldig nyttige med gode grafer. Lett forståelig og enklere å jobbe med.".

Om Nordic Houseware Group:
Nordic Houseware Group har ca. 120 ansatte i Danmark, Polen, Tyskland, USA, Shanghai og Hong Kong.

Intervjuobjekt: Salgsdirektør Nicolai Blicher Frederiksen