Damarks mest demokratiske kommune?

Holbæk kommunes innbyggerpanel

Tilfredse innbyggere trenger politikere som lytter til dem. Men for å kunne lytte, må politikerne ha muligheten til å høre hva innbyggerne faktisk sier. Derfor har Holbæk kommune brukt SurveyXact til å sette sammen et representativt innbyggerpanel som de kan spørre om alt kommunen trenger å vite for å ta de rette beslutningene.

Innbyggerpanelet har blant annet vært med på å avdekke hva som skal prioriteres for at bussene på best måte oppfyller transportbehovet i Holbæk og omegn. Innbyggerpanelets svar er også brukt til revidering av konkrete ruter.

Videre har panelet – som kommunen selv driver med hjelp fra SurveyXacts konsulenter – gitt politikerne et verdifullt innblikk i alt fra jobbmuligheter for unge til parkeringsplasser i Holbæk sentrum.

Velkommen til innbyggerdeltakelse for det 21. århundre.

Holbæk kommune bruker blant annet:

  • SurveyXacts integrerte panelmodul med egne paneldeltakere
  • Konsulentbistand til rekruttering av nye paneldeltakere
  • Kurs i bruken av SurveyXact
  • Fortløpende hjelp fra Rambølls konsulenter

 

Mer informasjon:

Hvis du vil vite mer om innbyggerpaneler i SurveyXact, er det bare å ringe oss på + 47 47 46 14 95.