HR-målinger

Er du HR-ansvarlig i en kommune eller i privat virksomhet? Med SurveyXact kan du ta temperaturen på organisasjonen på en enkel, sikker og systematisk måte og bruke kunnskapen som grunnlag for viktige endringstiltak.

Bruk SurveyXact til for eksempel:

  • undersøkelser av medarbeidertilfredshet
  • innsamling av medarbeiderutviklingssamtaler (MUS)
  • 360 graders måling av f.eks. ledere
  • arbeidsplassvurderinger (APV)
  • employer branding
  • kompetansemåling
  • medarbeiderregnskaper