Journalistikk/opinionsmåling

Er du journalist eller researcher i mediebransjen? SurveyXact setter din research i system og gjør det lett å finne nye vinkler.

Bruk SurveyXact til for eksempel:

  • opinionsundersøkelser
  • mediepaneler
  • panelundersøkelser
  • befolkningsundersøkelser
  • research