Tilfredse bankkunder er veien til nye bankkunder

Jyske Bank

Det er vanskelig å flytte en bankkunde, med mindre du oppnår en så høy kundetilfredshet at kundene dine begynner å anbefale deg til andre. Derfor har Jyske Bank satt fokus på kvalitet og måler kundenes tilfredshet med kunderådgiverne fortløpende. Banken legger særlig vekt på hva som skal til for å gjøre kunden til en ambassadør som anbefaler banken til venner og familie. 

Jyske Bank valgte SurveyXact som hjelp til denne oppgaven – delvis på grunn av systemets fleksibilitet, og delvis fordi det støttet den krevende systemintegrasjonen som banken hadde bruk for. Hvis du vil oppleve resultatet, er det bare å spørre kundene i banken om de vil anbefale deg å bytte til Jyske Bank.

Jyske Bank bruker blant annet:

Mer informasjon:

Hvis du vil vite mer om hvordan Jyske Bank bruker spørreundersøkelser, er det bare å ringe oss på + 47 47 46 14 95.