Medlemsundersøkelser hos Kreftforeningen

Kreftforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Kreftforeningen i Norge og Kræftens Bekæmpelse i Danmark bruker SurveyXact i arbeidet med å skape en bedre hverdag for kreftpasienter. Kreft rammer nemlig ikke bare som en sykdom – men også som en lang rekke sykehusinnleggelser, behandlinger og vanskelige samtaler. Sykdommen setter med andre ord i gang en rekke prosesser, som i likhet med alle andre prosesser kan optimeres når man vet nok om dem.

Her kommer SurveyXact inn i bildet som et kunnskapsinnsamlingsverktøy som både sikrer at personopplysninger blir håndtert riktig, og gir kreftforeningene en mulighet til å lage raske og pålitelige undersøkelser ved hjelp av sine egne respondentpaneler opprettet i SurveyXact.

Eksempel på undersøkelse: stafett for livet

Hvert år arrangerer Kræftens Bekæmpelse stafetten «Stafet for livet». Formålet er delvis å samle inn penger til kreftsaken, og delvis å skape et forum for kreftpasienter og deres pårørende, der de kan møte andre i samme situasjon. For å skape best mulige rammer rundt den gode saken, måler Kræftens Bekæmpelse alt fra brukervennligheten til arrangements-appen, til om arrangementet oppfattes som et tiltak som utgjør en reell forskjell i kampen mot kreft. Det er alltid mulig å gjøre det litt bedre, hvis man vet hvor man skal sette inn innsatsen.

Hvis du vil vite mer om hvordan Kreftforeningen og Kræftens Bekæmpelse bruker SurveyXact, er det bare å ringe Business Manager Flemming Cramer på +45 51 61 78 29.