Kunde- og markedsundersøkelser

Jobber du med varehandel eller innenfor opplevelsesindustrien? SurveyXact gjør det enkelt å finne ut hva kundene mener om dine produkter eller tjenester. 

Bruk SurveyXact til for eksempel:

  • kundetilfredshetsundersøkelser
  • mobile undersøkelser
  • onsite-undersøkelser av opplevelser
  • internasjonale undersøkelser
  • image- og kjennskapsundersøkelser