Kurs- og undervisningsevaluering

Jobber du med kurs- eller undervisningsevaluering? SurveyXact kan hjelpe deg med å utarbeide effektive og automatiserte evalueringer.

Bruk SurveyXact til for eksempel:

  • elevevaluering
  • kursevaluering
  • avgangselevundersøkelser
  • undersøkelser av akkreditering
  • undervisningsmiljøvurdering
  • forskningsundersøkelser