Medlemsorganisasjoner

Jobber du i en medlemsorganisasjon? SurveyXact gir verdifull kunnskap om medlemmene, setter avstemminger i system og samler inn stoff til medlemsmedier.

Bruk SurveyXact til for eksempel:

  • lønnsstatistikker
  • avstemminger
  • research til medlemsmedier
  • arrangementspåmelding
  • holdningsundersøkelser
  • panelundersøkelser